Föreläsningar


 • Inspirerande föreläsningar
 • Förändra negativa tankesätt
 • Sinnets kraft
 • Förverkliga drömmar
 • Se möjligheterna
 • Finns det annan intelligens bortom det vi känner till?
 • Vågar du vara den du verkligen är?
 • Vad är en ledare?


Expertområden:

 • Inspiration
 • Inre ledarskap
 • Inre styrka
 • Personlig utveckling
 • Fullfölja saker
 • Balans i livet
 • Kreativitet
 • Attityder

Effekten av att boka Terry Evans

Terry Evans väcker nyfikenheten inom åhörarna och inspirerar till förändring.
Många upplever en känsla av hopp och att möjligheterna har blivit fler.

Det som tillsynes var omöjligt är plötsligt möjligt – det går att förändra sitt liv, även för den som upplever sig ha “kört fast” i livet.


Terry Evans som talare

Terry bjuder på sig själv och använder sig av sin livserfarenhet med en stor portion humor och värme.
Terry Evans har en unik känslomässig intelligens, som genomsyrar hans sätt att bemöta publiken.
Det är inte många som lämnar föreläsningen oberörd, han har en unik förmåga att väcka något inom åhöraren.

Så arbetar Terry Evans

Terry Evans anpassar fördrag efter beställarens behov och önskemål.

Terry Evans erbjuder

Terry Evans erbjuder inspirerande och tankeväckande föredrag. Hans föreläsningar är ofta interaktiva. Innehållet anpassas utifrån beställarens önskemål.

Terry Evans passar till

mässor, konferenser, events och organisationer inom privat och offentlig sektor.

Med glädje och inkännande, tillsammans med Er deltagare och Terry, blir ett event, minne för livet!

Dröm inte Ditt liv, lev Dina drömmar.
När jag ser tillbaka på livet, på de drömmar jag hade förut,
inser jag att de var budbärare från min själ. Drömmarna visade mig
vad jag skulle vara och vad jag skulle komma att bli.


Terry Evans